Letu zdar

Aeroklub Miroslav, z.s.

ičo: 45671214
č.ú. 1014888084/3030

Důležité informace

běžný účet

13.05.2017 16:45
Doplněno: K dnešnímu datu - 13.5:2017 byla nastavena dispoziční práva pro F. Staňka a R.Wollnera, jak bylo dohodnuto, takže nyní je již možno tento účet plně využívat. Na základě rozhodnutí VH byl založen bezplatný běžný účet, který má číslo 1014888084/3030 a je u Airbank. Zatím k němu mám...
Zápis ze zasedání valné hromady spolku Aeroklub Miroslav konané dne 21.1.2017   Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami Aeroklubu Miroslav.   Přítomno  členů : 10, dle prezenční  listiny,  VH je usnášeníschopná   Zapisovatel : ing. Tomáš...

Stanovy

19.05.2015 09:16
Dnes 13.2.2016 byl text stanov na níže uvedené adrese upraven do podoby, která byla schválena na zasedání VH dne13.2.2016, tedy jede o znění platné. Zde na této adrese www.dropbox.com/s/wzvwm69v7jugju6/Stanovy%20aeroklub%20miroslav.doc?dl=0   se nachází vznikající text stanov, které...
V souvislosti s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.)  přestali k 1.1.2014 existovat Občanská sdružení, což byl i náš případ a automaticky začaly existovat spolky - Změna proběhla automaticky. Zde je pár informací které s tím souvisí: Právní úpravu spolků najdeme mezi §§ 214 – 302 Nového...