Letu zdar

Aeroklub Miroslav, z.s.

ičo: 45671214
č.ú. 1014888084/3030

Zápis ze schůze VH spolku dne 20.10.18

22.10.2018 13:26

V sobotu 20.10.18 porběhla schůze (VH) spolku. Zůčastnilo se 8 členů, tedy podmínka usnášeníschpnosti byla naplněna. Byl projednány následující body :

1) VH vzala na vědomí provedení opravy sekačky za 30 tis + DPH.  VH nedoporučila provést opravu traktoru z důvodu pravděpodobně vysoké ceny. Bylo rozhodnuto, že se pokusíme zakoupit jiný traktor v lepším stavu - zatím proběhne průzkum trhu - a prodat náš stávající - nejlépe jako veterána. V r. 2019 zkusíme požádat město Miroslav o dotaci ve výši 50 tis na tento nákup.

2) Byl schválen návrh Petra Viskota a Dana Trochty, kteří zahájili stavbu svých hangárů na pozemcích Aeroklubu v následujícím znění : Za možnost využití pozemku Aeroklubu zaplatí jednorázový nevratný vklad 20 000,- Kč. Petr Viskot a následně všichni hangárující si požádají o členství v Aeroklubu. Od roku 2019 budou všichni hangárující v těchto hangárech platit 1000,- Kč ročně  členský  příspěvek a 500,- Kč ročně jako příspěvek na údržbu plochy. Všichni zde hangárující zároveň mají povinnosti člena aeroklubu - účast na brigádách apod.

3) Byl schválen návrh Svatoslava Valouška na snížení jeho příspěvku na hangárování za r. 2O19 o 2000,- Kč jako příspěvek aeroklubu na úhradu opravy jeho letounu, který byl poškozen z nezjištěných příčin při provozu Aeroklubu.

V rámci diskuze bylo doporučeno instalovat výstražnou ceduli na příjezdu k ploše od Miroslavi za účelem určení pravidel pohybu příchozích v prostoru Aeroklubu - na jiném místě zde je prostor k vyladění textu této tabule.

 

Oficiální zápis sem bude vložen po oscanování.

TB