Letu zdar

Aeroklub Miroslav, z.s.

ičo: 45671214
č.ú. 1014888084/3030

Schůze VH spolku se koná 30.5.2015

19.05.2015 10:06

V sobotu 30.5. provedeme dopoledne drobné práce spojené s údržbou všeho možného, případně s přípravou na modelářské klání a následně proběhne schůze valné hromady spolku.

Program schůze porzatím takto - může se měnit, pokud dojdou nějaké podněty od členů:

 

  1. Zahájení schůze, informace o usnášeníschopnosti, stanovení zapisovatele - Bradáč

  2. Schválení programu schůze - Bradáč

  3. Informace o průběhu hospodaření, získané dary, dlužné příspěvky – Augusta

  4. Informace o programu „Ochrana sysla“ rozpis sekání trávy – Bradáč, Augusta

  5. Informace o kauze „sklad“ návrh řešení nákupem pozemku – Bradáč

  6. Nové stanovy spolku – připomínky doplnění – Bradáč

  7. Webové stránky Aeroklubu – diskuze náměty

  8. Schválení usnesení, pokud budou přijata

  9. Všeobecná diskuze