Letu zdar

Aeroklub Miroslav, z.s.

ičo: 45671214
č.ú. 1014888084/3030

Schůze valné hromady 13.2.2016 ve 13.00 účast důležitá

12.02.2016 15:02

Vážení spoluletci, zde předběžný program schůze - ještě může být doplněno operativně.

Program zasedání valné hromady spolku Aeroklub Miroslav dne 13.2.2016

  1. Stanovy spolku Aeroklub Miroslav.

  2. Volba správní rady Spolku Aeroklub Miroslav.

  3. Informace o nákupu pozemku p.č. 3015 k.ú. Miroslav

  4. Pověření správní rady (předsedy) zahájením činnosti k ohlášení – povolení stavby garáže na pozemku p.č. 3015 k.ú. Miroslav

  5. Zpráva o hospodaření za r. 2015

  6. Zpráva o průběhu dotačního titulu – ochrana sysla.

  7. Organizační předpisy Spolku (odst. 2.7 písm. C Stanov pokud budou přijaty) návrhy, diskuze podněty k zapracování do další vh.